లోగో క్రియేట్ చేయండి.. రూ.75వేలు పొందండి last date 30 May 2022...India's Chairmanship of the Shanghai Cooperation Organization (SCO)- Participate now & stand a chance to win 75000/-

India's Chairmanship of the Shanghai Cooperation Organization (SCO)- Participate now & stand a chance to win 75000/-

 'లోగో క్రియేట్ చేయండి.. రూ.75వేలు

పొందండికేంద్రం యువతకు బంపర్ ఆఫర్ ఇచ్చింది. విదేశీ

వ్యవహారాల మంత్రిత్వశాఖ 'SCO లోగో డిజైన్

కాంటెస్ట్' నిర్వహిస్తోంది. క్రియేటివిటీని ఉపయోగించి

బెస్ట్ లోగోను క్రియేట్ చేసిన వారికి రూ.75వేలు ప్రైజ్

మనీ ఇస్తామని ప్రకటించింది. ఈ లోగోను షాంఘై

కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ (SCO)కు సంబంధించిన

ఛైర్మన్షిప్ కోసం వినియోగించనున్నారు.


Logo Design Criteria

i. The logo should incorporate and prominently reflect the

SCO logo;

Click here for SCO Logo

ii. The title of the logo should capture that India is hosting its

first-ever Chairmanship of SCO Council of Heads of States;

iii. The logo must be submitted in 2 language versions i.e in

Hindi and in English

iv. The theme, 'Towards a SECURE SCO', may be used as an

idea to create the logo;

v. The logo may represent national symbols, architecture,

India's achievements etc. or reflect the rich cultural heritage

of our nation.

vi. The logo design may include artistic expressions of colour

combination/arrangements in the national tricolour.

Prizes for the winners

The winner shall get Rs. 75,000/-. Three consolation prizes of

Rs. 10,000/- each will be given on the recommendation of

the Selection Committee. The prize money will be payable

after the deduction of TDS.

Last date of submission is 30 May 2022.


Please click Here 

www.mygov.in/task/logo-design-cont

est-india's-chairmanship-sco

పంపించండి.


Tags

Post a Comment

0 Comments